Yatay Geçiş Değerlendirme ve İntibak Komisyonu

1-Dr. Öğr. Üyesi Turan BAHŞİ (Başkan)

2-Arş. Gör. Nazife GÖKSU (Üye)

3-Arş. Gör. Saime YÜCEL (Üye)

Eklenme tarihi :30.10.2023 15:30:31
Son güncelleme : 31.10.2023 10:38:44