Birim Mezun komisyonu Üyeleri

l-Öğr. Gör. Fatma DURSUN (Başkan)

2-Arş. Gör. Saime YÜCEL (Üye)

3-Arş. Gör. Yusuf Ziya BAL (Üye)

4-Arş. Gör. Hilal ATILGAN (Üye)

Eklenme tarihi :21.02.2023 13:17:03
Son güncelleme : 21.02.2023 13:56:07