İdari Personel

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İDARİ PERSONELİ

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

E-mail

Mustafa KORKMAZ
Fakülte Sekreteri V.
6899
mustafakorkmaz@akdeniz.edu.tr
Ulaş SAĞLAM
Öğrenci İşleri
3407
ulassaglam@akdeniz.edu.tr
İsmail ALKAN
Yazı İşleri ve Personel
6882
ismailalkan@akdeniz.edu.tr
Hürmüz EROL KOPLAY
Öğrenci İşleri
6885
herol@akdeniz.edu.tr
İbrahim ERGÜN
İdari ve Mali İşler
6887
iergun@akdeniz.edu.tr
Aynur ŞİMŞEK
Bölümler Yazı İşleri
3402
aynursimsek@akdeniz.edu.tr
Süleyman KAL
Bölümler Yazı İşleri
3451
sukal@akdeniz.edu.tr
Firdevs BAĞCI
Kütüphane
3455
firdevsbagci@akdeniz.edu.tr 
Fakiye PAKDİL
Evrak Kayıt
3482
 
Eklenme tarihi :15.01.2023 13:12:27
Son güncelleme : 2.04.2024 15:47:54