Uluslararasılaşma ve Uluslar Arası İş Birliği Geliştirme Komisyonu

1-Prof Dr. Ali Kürşat TURGUT (Başkan)

2-Doç.Dr. Mustafa Fatih AY (Üye)

3-Öğr. Gör. Mustafa Mukadder İNCE (Üye)

4-Arş. Gör. Ayşe Gül YAKA (Üye)

5-Arş.Gör. Aziz KARABULUT (Üye)

6-Öğr. Gör. Dr. Fatma DURSUN (Üye)

7-Arş. Gör. Hilal ATILGAN MOĞOL (Üye)

8-Arş. Gör. Nazife GÖKSU (Üye)

9-Arş. Gör. Saime YÜCEL (Üye)

10-Arş. Gör. Yusuf Ziya BAL (Üye)

11-Arş. Gör. Zehra EMİNOĞLU (Üye)

Eklenme tarihi :30.10.2023 14:43:28
Son güncelleme : 30.10.2023 14:43:28