Tarihçe

1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 14. maddesiyle kurulan Fakültemiz, Kasım 2010 tarihinde resmen teşkilatlanmaya başlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayan Fakültemizde, ilk yıl zorunlu Arapça dil öğretimi verilmektedir. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavını başaran öğrencilerimizin doğrudan birinci sınıfa başlayabilme imkanları bulunmaktadır. 4 yıllık İlahiyat Lisans eğitiminin verildiği Fakültemizin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği İlahiyat alanıyla ilgili çeşitli dersler okutulmaktadır.

Ana misyonumuz yanında Lisans programımızın başlıca amaçları şunlardır:

  • ::. İlahiyat alanına ait hem kuramsal hem uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip olmak,
  • ::. Dinin temel kaynaklarını ve alana ait klasik eserleri okuyup anlayabilmek,
  • ::. Akademik araştırma sevgisine bağlı olarak, kabul edilen yöntemler doğrultusunda bir akademik araştırmayı sonuçlandırabilmek,
  • ::. Edindiği bilgileri, temel kaynaklarla uyumlu olmak kaydıyla yorumlayıp sorgulayabilmek,
  • ::. Dinin temel kaynaklarından edinilen doğru bilgi ile hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt edebilmek,
  • ::. Meslekî uygulama alanlarını tanıyıp belli bir uygulama tecrübesi edinmek,
  • ::. Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip olmak,
  • ::. Toplumsal ve küresel sorunlara duyarlı olmak.

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vâiz, Kur’ân kursu öğreticisi, imam, müezzin; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni ile İmam-Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olma imkânı da bulunmaktadır.

Eklenme tarihi :7.10.2022 10:00:11
Son güncelleme : 17.01.2023 22:16:32