Lisansüstü Dersler Kataloğu

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ DERSLER KATALOĞU
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
GÜZ YARIYILI 
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
FDB 5001  Kur’an’ın Ana Konuları Z 3 0 3 3 6
FDB 5003 İslam İnanç ve Ahlak Esasları Z 3 0 3 3 6
FDB 5005 İslam’ın Doğuşu ve Yayılışı Z 3 0 3 3 6
FDB 5007 Temel Dini Metinler Z 3 0 3 3 6
               
BAHAR YARIYILI
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
FDB 5000  İslam Bilimlerine Giriş Z 3 0 3 3 6
FDB 5002 Dinî ve Ahlâkî Temel Kavramlar Z 3 0 3 3 6
FDB 5004 İslam Düşüncesinin Yapısı Z 3 0 3 3 6
FDB 5006 Yaşayan Dünya Dinleri Z 3 0 3 3 6
               
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8
SOE 5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1
FDB 5101 Farabi Felsefesi S 3 0 3 3 6
FDB 5103 İslam Felsefesinin Temel Problemleri S 3 0 3 3 5
FDB 5105 İslam Felsefesinde Bilgi ve Yöntem S 3 0 3 3 5
FDB 5107 İslam Felsefesinin Oluşum Süreci  S 3 0 3 3 6
FDB 5109 Klasik İslam Felsefesi Kaynakları S 3 0 3 3 5
FDB 5111 Meşşâî Felsefesinde Siyaset Düşüncesi S 3 0 3 3 5
FDB 5113 Genel Sosyoloji S 3 0 3 3 6
FDB 5115 Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi S 3 0 3 3 5
FDB 5117 Dini Grup Sosyolojisi S 3 0 3 3 5
FDB 5119 Din Sosyolojisinin Problemleri S 3 0 3 3 6
FDB 5121 Sosyoloji Tarihi ve Nazariyeleri S 3 0 3 3 5
FDB 5123 Sosyalleşmenin Toplumsal Temelleri S 3 0 3 3 5
FDB 5125 Ruh Sağlığı ve Din S 3 0 3 3 6
FDB 5127 Tasavvuf Psikolojisi S 3 0 3 3 5
FDB 5129 Psikanaliz ve Din S 3 0 3 3 5
FDB 5131 Din Psikolojisi Alanı, Konuları ve Uygulama Alanları S 3 0 3 3 6
FDB 5133 Din Psikolojisi Tarihi S 3 0 3 3 5
FDB 5135 Nitel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi S 3 0 3 3 5
FDB 5137 Din Felsefesine Giriş S 3 0 3 3 6
FDB 5139 İngilizce Dini Felsefi Metinler S 3 0 3 3 5
FDB 5141 Çağdaş Din Felsefesi Problemleri S 3 0 3 3 5
FDB 5143 Türkiye’de Din Eğitimi Tarihi S 3 0 3 3 6
FDB 5145 Din Öğretiminde Temel Kavramlar S 3 0 3 3 5
FDB 5147 Din Eğitiminde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 3 5
FDB 5155 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Z 3 0 3 3 5
FDB 5159 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi S 3 0 3 3 6
FDB 5163 Seminer* S 0 2 2 0 5
FDB 5165 Uygarlığın Doğuşu, Mitos ve Anlam S 3 0 3 3 5
FDB 5167 Antik Yunan Felsefesinin Temel Problemleri S 3 0 3 3 5
FDB 5169 İsagoci ve Formel Mantık S 3 0 3 3 5
FDB 5171 Tarih Felsefesi S 3 0 3 3 6
FDB 5173 İslam Felsefesi ve Hadis İlmi S 3 0 3 3 5
FDB 5175 Din Psikolojisi Araştırmaları S 3 0 3 3 5
FDB 5177 Tevrat Araştırmaları  S 3 0 3 3 5
FDB 5179 Yahudilik S 3 0 3 3 5
FDB 5181 Din Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 3 5
FDB 5183 Din Hizmetleri ve Toplumsal İhtiyaçlar S 3 0 3 3 6
FDB 5185 Din Bilimlerinde Nitel Araştırma S 3 0 3 3 5
* Öğrenci, Seminer dersini iki dönemden birinde (Güz ya da Bahar Yarıyıllarında) alıp başarmak olmak zorundadır.
-Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında dönemlik en az 30 AKTS’lik,en fazla 50 AKTS’lik ders alabilir.  
               
BAHAR YARIYILI (DERS AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 5902 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8
SOE 5904 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1
FDB 5102 Seminer* S 0 2 2 0 5
FDB 5104 Türk-İslâm Felsefesinde Siyaset ve Devlet Düşüncesi S 3 0 3 3 6
FDB 5106 İbn Rüşd’de Metafizik Düşünce S 3 0 3 3 5
FDB 5108 İslam Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri S 3 0 3 3 5
FDB 5110 Felsefe-Kelam Münasebeti ve Râzi Ekolü S 3 0 3 3 6
FDB 5112 Felsefe-Tasavvuf İlişkisi Bağlamında İrfan Geleneği S 3 0 3 3 5
FDB 5114 Endülüs’te Felsefe ve Bilim S 3 0 3 3 5
FDB 5116 Bilimsel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 3 6
FDB 5118 Türkiye’de Dini Gruplar S 3 0 3 3 5
FDB 5120 Sosyal Değişme ve Din S 3 0 3 3 5
FDB 5122 Din, Toplum ve Siyaset S 3 0 3 3 6
FDB 5124 Dini Hareketler Sosyolojisi S 3 0 3 3 5
FDB 5126 İbn Haldun ve Sosyoloji S 3 0 3 3 5
FDB 5128 İslam Psikolojisi S 3 0 3 3 6
FDB 5130 Gelişim Dönemleri ve Din S 3 0 3 3 5
FDB 5132 Dini Danışmanlık S 3 0 3 3 5
FDB 5134 Sosyal Psikoloji ve Din S 3 0 3 3 6
FDB 5136 Yaşam Olayları ve Dini Baş Etme S 3 0 3 3 5
FDB 5138 Manevi Bakım S 3 0 3 3 5
FDB 5140 İslam Düşünürlerinde Din Felsefeleri S 3 0 3 3 6
FDB 5142 Dinlerin Çokluğu Problemi S 3 0 3 3 5
FDB 5144 Ernst Troeltsch’un Din Felsefesi S 3 0 3 3 5
FDB 5146 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Öğretimi S 3 0 3 3 6
FDB 5148 Din Eğitiminde Çağdaş Konular S 3 0 3 3 5
FDB 5150 Günümüz Yaygın Din Öğretiminin Problemleri S 3 0 3 3 5
FDB 5160 Dinler Tarihi Metodolojisi S 3 0 3 3 6
FDB 5164 Descartes ve Bilgi Felsefesi  S 3 0 3 3 6
FDB 5166 Modern Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri  S 3 0 3 3 5
FDB 5168 Siyaset Felsefesi Tarihine Giriş  S 3 0 3 3 5
FDB 5170 Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi  S 3 0 3 3 6
FDB 5172 Türk-İslam Ahlak Anlayışının Kaynağı Olarak Hadis ve Sünnet  S 3 0 3 3 6
FDB 5174 Din Psikolojisi Çalışmaları S 3 0 3 3 5
FDB 5176 İncil Araştırmaları S 3 0 3 3 5
FDB 5178 Hıristiyanlık  S 3 0 3 3 5
FDB 5180 Din Eğitimi Felsefesine Giriş S 3 0 3 3 5
FDB 5182 Din Eğitiminde Program Geliştirme S 3 0 3 3 6
FDB 5184 Din Bilimlerinde Temel İstatistik S 3 0 3 3 5
* Öğrenci, Seminer dersini iki dönemden birinde (Güz ya da Bahar Yarıyıllarında) alıp başarmak olmak zorundadır.
-Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında dönemlik en az 30 AKTS’lik,en fazla 50 AKTS’lik ders alabilir.  
               
GÜZ YARIYILI (TEZ AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 6901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8
SOE 6903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1
FDB 6905 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 21
-Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
               
BAHAR YARIYILI (TEZ AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 6902 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8
SOE 6904 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1
FDB 6906 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 21
-Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
               
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
DOKTORA PROGRAMI
1. GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 7901 Uzmanlık Alan Dersi (1. Güz) Z 8 0 8 0 8
SOE 7903  Danışmanlık (1.Güz) Z 0 1 1 0 1
FDB 7001 Seminer I* S 0 2 2 0 7
FDB 7003 İslâm Felsefe Geleneğinde Ekoller ve Temsilcileri S 3 0 3 3 7
FDB 7005 İslâm Felsefesinde Metafizik Problemler S 3 0 3 3 7
FDB 7007 Osmanlı Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7009 İslâm Düşüncesinde Felsefî Roman Geleneği S 3 0 3 3 7
FDB 7011 Tehafüt Geleneği S 3 0 3 3 7
FDB 7013 XIX ve XX. Yüzyılda İslâm Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7015 Klasik Dönem Din Sosyologları S 3 0 3 3 7
FDB 7017 Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi S 3 0 3 3 7
FDB 7019 Medya, Toplum ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7021 Din Sosyolojisi Kaynak Metinleri S 3 0 3 3 7
FDB 7023 Din Sosyolojisinde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 3 7
FDB 7025 Türkiye’de Din Sosyolojisi Tarihi ve Çalışma Örnekleri S 3 0 3 3 7
FDB 7027 Bağımlılık ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7029 Kişilik ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7031 Sufi Metinleri ve Psikoterapi S 3 0 3 3 7
FDB 7033 Bilgi Kuramı ve Problemleri S 3 0 3 3 7
FDB 7035 Din, Sanat ve Estetik S 3 0 3 3 7
FDB 7037 Klasik ve Çağdaş Felsefe Metinleri S 3 0 3 3 7
FDB 7039 Manevi Gelişim ve Manevi Değerler S 3 0 3 3 7
FDB 7041 İyi Olma ve Din/Maneviyat S 3 0 3 3 7
FDB 7043 Transpersonel Psikoloji S 3 0 3 3 7
FDB 7045 Günümüz Din Eğitiminin Problemleri S 3 0 3 3 7
FDB 7047 Osmanlı’da Din Eğitim ve Öğretimi S 3 0 3 3 7
FDB 7049 Yeni Yöntem Arayışları ve Din Öğretimi S 3 0 3 3 7
FDB 7051 Kültürler ve Dinler Arasındaki İlişkiler S 3 0 3 3 7
FDB 7053 Çağdaş Dini Akımlar S 3 0 3 3 7
FDB 7057 İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (1. Güz) Z 3 0 3 3 7
FDB 7063 Batı Düşünce Tarihinde Rönesans  S 3 0 3 3 7
FDB 7065 Modern Siyaset Felsefesinde Sözleşme Teorisi  S 3 0 3 3 7
FDB 7067 İslam Felsefe Tarihinde Nübüvvet Tartışmaları ve Hadis-Sünnet Anlayışları S 3 0 3 3 7
FDB 7069 Din Psikolojisinde Seçme Metinler S 3 0 3 3 7
FDB 7071 Doğu Dinleri S 3 0 3 3 7
FDB 7073 Din Bilimleri Metodolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7075 Din Bilimlerinde İleri İstatistik S 3 0 3 3 7
FDB 7077 Din Bilimlerinde Ölçek Geliştirme S 3 0 3 3 7
*Öğrenciler, ders aşamasında biri güz biri bahar yarıyılı olmak üzere 2 Seminer dersi alıp başarmak olmak zorundadır.
-Doktora öğrencileri, ders aşamasında dönemlik en az 30 AKTS’lik, en fazla 50 AKTS’lik ders alabilir.
               
1.BAHAR YARIYILI (DERS AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 7902 Uzmanlık Alan Dersi (1.Bahar) Z 8 0 8 0 8
SOE 7904 Danışmanlık (1. Bahar) Z 0 1 1 0 1
FDB 7002 Seminer II* S 0 2 2 0 7
FDB 7004 İbn Sina Felsefesi S 3 0 3 3 7
FDB 7006 Gazzalî Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7008 Çağdaş Türk Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7010 Klasik Felsefî Metinler S 3 0 3 3 7
FDB 7012 İşrâkî Felsefe Geleneği S 3 0 3 3 7
FDB 7014 İslâm Felsefesi Metinleri Analiz ve Tenkidi S 3 0 3 3 7
FDB 7016 Çağdaş Din Sosyologları S 3 0 3 3 7
FDB 7018 Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları S 3 0 3 3 7
FDB 7020 Türkiye’de Din, Kültür ve Toplum S 3 0 3 3 7
FDB 7022 Klasik Toplumsal Kuramlar ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7024 Din Antropolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7026 Din, Farklılık ve Birlikte Yaşama Kültürü S 3 0 3 3 7
FDB 7028 Psikoterapi ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7030 Din ve Değerler Psikolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7032 Dine Dönüş ve Din Değiştirmenin Psikolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7034 John Hick’in Din Felsefesi S 3 0 3 3 7
FDB 7036 Tanrı ve Şairler S 3 0 3 3 7
FDB 7038 Ateizm ve Türk Ateistler S 3 0 3 3 7
FDB 7040 Din Psikolojisi Okuma Metinleri (İngilizce) S 3 0 3 3 7
FDB 7042 Anadolu Kültüründe Psikolojik Motifler S 3 0 3 3 7
FDB 7044 Manevi Danışmanlık S 3 0 3 3 7
FDB 7046 Çocukların-Gençlerin Gelişim Dönemleri ve Din Eğitimi S 3 0 3 3 7
FDB 7048 Türkiye’de Dinî Sosyal Hizmet Alanları S 3 0 3 3 7
FDB 7050 Osmanlı Öncesi Türk Eğitim Tarihi S 3 0 3 3 7
FDB 7054 Hristiyanlıkta İbadet ve Ayinler S 3 0 3 3 7
FDB 7056 Günümüzde Yaşayan Dünya Dinleri S 3 0 3 3 7
FBD 7062 Çağdaş Felsefi Kuramlar   S 3 0 3 3 7
FDB 7064 Sözleşme Teorisinin Klasik Metinleri  S 3 0 3 3 7
FBD 7066 İslam Siyaset Felsefesinin Dini Temelleri ve Kaynakları S 3 0 3 3 7
FDB 7068 Din Psikolojisinde Yenilikler S 3 0 3 3 7
FDB 7070 Dinler Tarihi ve Fenomenoloji S 3 0 3 3 7
FDB 7072 Din Bilimlerinde Karma Yöntem Araştırmaları S 3 0 3 3 7
FDB 7074 Din Eğitiminde Epistemolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7076 Din Eğitiminin Ontolojisi S 3 0 3 3 7
*Öğrenciler, ders aşamasında biri güz biri bahar yarıyılı olmak üzere 2 Seminer dersi alıp başarmak olmak zorundadır.
-Doktora öğrencileri, ders aşamasında dönemlik en az 30 AKTS’lik,en fazla 50 AKTS’lik ders alabilir.
               
2. GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 8901 Uzmanlık Alan Dersi (2. Güz) Z 8 0 8 0 8
SOE 8903 Danışmanlık (2.Güz) Z 0 1 1 0 1
FDB 7001 Seminer I* S 0 2 2 0 7
FDB 7003 İslâm Felsefe Geleneğinde Ekoller ve Temsilcileri S 3 0 3 3 7
FDB 7005 İslâm Felsefesinde Metafizik Problemler S 3 0 3 3 7
FDB 7007 Osmanlı Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7009 İslâm Düşüncesinde Felsefî Roman Geleneği S 3 0 3 3 7
FDB 7011 Tehafüt Geleneği S 3 0 3 3 7
FDB 7013 XIX ve XX. Yüzyılda İslâm Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7015 Klasik Dönem Din Sosyologları S 3 0 3 3 7
FDB 7017 Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi S 3 0 3 3 7
FDB 7019 Medya, Toplum ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7021 Din Sosyolojisi Kaynak Metinleri S 3 0 3 3 7
FDB 7023 Din Sosyolojisinde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 3 7
FDB 7025 Türkiye’de Din Sosyolojisi Tarihi ve Çalışma Örnekleri S 3 0 3 3 7
FDB 7027 Bağımlılık ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7029 Kişilik ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7031 Sufi Metinleri ve Psikoterapi S 3 0 3 3 7
FDB 7033 Bilgi Kuramı ve Problemleri S 3 0 3 3 7
FDB 7035 Din, Sanat ve Estetik S 3 0 3 3 7
FDB 7037 Klasik ve Çağdaş Felsefe Metinleri S 3 0 3 3 7
FDB 7039 Manevi Gelişim ve Manevi Değerler S 3 0 3 3 7
FDB 7041 İyi Olma ve Din/Maneviyat S 3 0 3 3 7
FDB 7043 Transpersonel Psikoloji S 3 0 3 3 7
FDB 7045 Günümüz Din Eğitiminin Problemleri S 3 0 3 3 7
FDB 7047 Osmanlı’da Din Eğitim ve Öğretimi S 3 0 3 3 7
FDB 7049 Yeni Yöntem Arayışları ve Din Öğretimi S 3 0 3 3 7
FDB 7051 Kültürler ve Dinler Arasındaki İlişkiler S 3 0 3 3 7
FDB 7053 Çağdaş Dini Akımlar S 3 0 3 3 7
FDB 7063 Batı Düşünce Tarihinde Rönesans  S 3 0 3 3 7
FDB 7065 Modern Siyaset Felsefesinde Sözleşme Teorisi  S 3 0 3 3 7
FDB 7067 İslam Felsefe Tarihinde Nübüvvet Tartışmaları ve Hadis-Sünnet Anlayışları S 3 0 3 3 7
FDB 7069 Din Psikolojisinde Seçme Metinler S 3 0 3 3 7
FDB 7071 Doğu Dinleri S 3 0 3 3 7
FDB 7073 Din Bilimleri Metodolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7075 Din Bilimlerinde İleri İstatistik S 3 0 3 3 7
FDB 7077 Din Bilimlerinde Ölçek Geliştirme S 3 0 3 3 7
FDB 7059 Doktora Yeterliğine Hazırlık (2. Güz) S 0 0 0 0 7
FDB 7061 Tez Konusu Savunma (2. Güz) S 0 0 0 0 7
*Öğrenciler, ders aşamasında biri güz biri bahar yarıyılı olmak üzere 2 Seminer dersi alıp başarmak olmak zorundadır.
-Tez Konusu Savunma dersini Doktora Yeterlik sınavından başarılı olanlar alabilirler.
-Doktora öğrencileri, ders aşamasında dönemlik en fazla 50 AKTS’lik ders alabilir.
               
2. BAHAR YARIYILI (DERS AŞAMASI)
DERSİN DERSİN ADI DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ
KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
SOE 8902 Uzmanlık Alan Dersi (2. Bahar) Z 8 0 8 0 8
SOE 8904  Danışmanlık (2. Bahar) Z 0 1 1 0 1
FDB 7002 Seminer II* S 0 2 2 0 7
FDB 7004 İbn Sina Felsefesi S 3 0 3 3 7
FDB 7006 Gazzalî Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7008 Çağdaş Türk Düşüncesi S 3 0 3 3 7
FDB 7010 Klasik Felsefî Metinler S 3 0 3 3 7
FDB 7012 İşrâkî Felsefe Geleneği S 3 0 3 3 7
FDB 7014 İslâm Felsefesi Metinleri Analiz ve Tenkidi S 3 0 3 3 7
FDB 7016 Çağdaş Din Sosyologları S 3 0 3 3 7
FDB 7018 Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları S 3 0 3 3 7
FDB 7020 Türkiye’de Din, Kültür ve Toplum S 3 0 3 3 7
FDB 7022 Klasik Toplumsal Kuramlar ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7024 Din Antropolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7026 Din, Farklılık ve Birlikte Yaşama Kültürü S 3 0 3 3 7
FDB 7028 Psikoterapi ve Din S 3 0 3 3 7
FDB 7030 Din ve Değerler Psikolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7032 Dine Dönüş ve Din Değiştirmenin Psikolojisi S 3 0 3 3 7
FDB 7034 John Hick’in Din Felsefesi S 3 0 3 3 7
FDB 7036 Tanrı ve Şairler S 3 0 3 3 7
FDB 7038 Ateizm ve Türk Ateistler S 3 0 3 3 7
FDB 7040 Din Psikolojisi Okuma Metinleri (İngilizce) S 3 0 3 3 7
FDB 7042 Anadolu Kültüründe Psikolojik Motifler S 3 0 3 3 7
FDB 7044 Manevi Danışmanlık S 3 0 3 3 7
FDB 7046 Çocukların-Gençlerin Gelişim Dönemleri ve Din Eğitimi S 3 0 3 3 7
FDB 7048 Türkiye’de Dinî Sosyal Hizmet Alanları S 3 0 3 3 7
FDB 7050 Osmanlı Öncesi Türk Eğitim Tarihi S 3 0 3 3 7
FDB 7054 Hristiyanlıkta İbadet ve Ayinler S 3 0 3 3 7
FDB 7056 Günümüzde Yaşayan Dünya Dinleri S 3 0 3 3 7
FBD 7062 Çağdaş Felsefi Kuramlar S 3 0 3 3 7
FDB 7064 Sözleşme Teorisinin Klasik Metinleri S 3 0 3 3 7
FBD 7066 İslam Siyaset Felsefesinin Dini Temelleri ve Kaynakları S 3 0 3 3 7
FDB 7068 Din Psikolojisinde Yenilikler S 3 0 3 3 7
FDB 7070 Dinler Tarihi ve Fenomenoloji S