2023-2024 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Ders Kaydı

Öğrencilerin kayıt yaptırırken uymaları gereken esaslar şunlardır:

1-Arapça Hazırlık Öğrencileri Ders Kaydı yapmayacaktır. Öğrenciler Arapça hazırlık sınıflarına fakülte tarafından yerleştirilecektir.

2-Arapça Hazırlıkta başarısız olan ve tekrarlayan öğrencilerimiz TEB Bankasına 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında katkı payı yatırmak zorundadır. Aksi takdirde Arapça Hazırlık sınıflarına devam edemezler.

3-Her öğrenci kendi şubesinin derslerine kayıt yapmalıdır.

4-Öncelikle, öğretim programındaki önceki yarıyılda/yılda almadıkları/alamadıkları dersler açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar.

5- Devamsızlıktan kalınan ve bu fıkranın (a) bendinde belirtilen derslerin, haftalık ders saatleri ile çakışması halinde, öncelikle devamsızlıktan kaldıkları dersleri almak zorundadırlar.

6- Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler.

7-Öğretmenlik Uygulaması derslerini sadece 4. Sınıf Öğrencileri (mezuniyet aşamasındaki öğrenciler) seçebilirler.

8- 3. Sınıf Seçmeli dersleri seçilirken seçmeli ders havuzundan mezun olabilmeniz için en az 2 adet seçmeli ders seçilmesi gerekmektedir.

9- 4. Sınıf Seçmeli dersleri seçilirken seçmeli ders havuzundan mezun olabilmeniz için en az 4 adet seçmeli ders seçilmesi gerekmektedir.

10-Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerdir. İlgili yarıyıl dersleri 30 AKTS kredi ile birlikte, yükseltme amaçlı olarak alınan, önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş veya devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce almadığı dersler dâhil, alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini geçemez.

11-a) 1.80 ve üzerinde ise öğrenci daha önce almadığı dersleri alabilir.

  1. b) 1.80’in altında ise öğrenci daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak; Birinci sınıf dersleri bu sınırlamanın dışındadır.

12-Öğrenci, alt yarıyıllardaki tüm dersleri alıp “CC ve üzeri” harf notlarına sahip olmak koşuluyla GANO’su 3.00 ve üzerinde bir üst yarıyıldan ders alabilir.

13-Öğrenciler, aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi sonunda akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresinde değiştirebilir, silebilir ve yeni ders alabilir, geçen süre devamsızlıktan sayılır.

14-Ders seçimi süresince danışmanlarınızla irtibatta olmanı ve OBS’den gelen mesajlara dönüş yapmanız gerekmektedir.

15-Belirtilen kurallar dışında ders seçimi ya da kaydı yapan öğrencilerin ders kayıtları onaylanmayacaktır. Bu noktada sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

Eklenme tarihi: 12.02.2024 12:02:10
Son güncelleme: 12.02.2024 12:02:10