Doktora Öğrencileri İçin Yayın Şartı İndexi

Üniversitemiz Senatosunun 15/02/2017 tarihli ve 04/31 sayılı kararının 1. maddesine istinaden Enstitümüz bünyesindeki doktora programlarında 15/02/2017 tarihinden itibaren yeni başlayan veya halen devam eden ve 01 Eylül 2017 tarihinden sonra doktora yeterlik sınavına girecek doktora öğrencilerinin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için;

1-Enstitülerce belirlenecek olan uluslararası indeksli hakemli dergilerde (sosyal bilimler enstitüsü için uluslararası veya ulusal indeksli hakemli dergilerde),

2-Doktora tez konusu veya bilim alanı ile ilgili,

3-Doktora öğrencilerinin birinci isim veya sorumlu yazar (corresponding author) olduğu,

4-Araştırma makalesi, derleme, patent, tescil veya faydalı modelden en az birisi,

5-Basılmış veya kabul edildiğine dair bir belgenin olması ve Doktora eğitim programı tamamlanmadan önce Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

 Yapacak oldukları yayınlar için oluşturulmuş uluslararası veya ulusal indeksli hakemli dergilerin listesi:

FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

-İSAM

-EBSCOHOST

-MLA

-DOAJ

-Proquest CSA Linguisticks and Language Behavior Abstracts

-Sociological Abstracts

-Scientific Commons

-BCELN

-Ulrichsweb

-Index Islamicus

-SSRN

-ICAAP

-Index Copernicus

-J-Gate

-Journal Seek

-ASOS Index

-Journal Database

-Middle East

-TEI

-SIOP SocIndex

-Pubget

-DRJI

-WorldCat

ULAKBİM

-İSAM

-EBSCOHOST

-MLA

-DOAJ

-Proquest CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts

-Sociological Abstracts

-Scientific Commons

-BC ELN

-Ulrichsweb

-Index Islamicus

-SSRN

-ICAAP

-Index Copernicus

-J-Gate

-Journal Seek

-ASOS Index

-Journal Database

-Middle East

-TEI

-SIOP SocIndex

-Pubget

-DRJI

-WorldCat

-ULAKBİM

 

Eklenme tarihi :22.01.2023 23:29:24
Son güncelleme : 22.01.2023 23:34:59