İlahiyat Ön Lisans Öğrencilerine Arapça Kursu

İlahiyat Ön Lisans öğrencilerine önceki yıllarda verilen Arapça hazırlık kursları, Antalya Gebizli Diyanet Eğitim Merkezi emekli müdürü Kemal YAMAN hocamız tarafından aşağıdaki program
dahilinde verilecektir. İstemeleri halinde Fakültemiz öğrencileri de bu kurslara katılabileceklerdir.

Kurs Programı:
Günü                Sınıfı         Saati          Derslik Numarası
Pazartesi       1. Sınıf        10.00         A Blok 1.Kat- 115
Salı                   2. Sınıf       10.00         A Blok 1.Kat- 115
Çarşamba      1. Sınıf        10.00         A Blok 1.Kat-115
Perşembe      2.Sınıf         10.00         A Blok 1.Kat- 115

0

Misyon

İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, ülkemizin ve dünyamızın dinî ve ahlâkî nitelikli ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üretmek,nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek, mensuplarına sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, kimliğimizi belirleyen değerlerimizi sadece korumakla yetinmeyip aynı zamanda geliştirerek de toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği yapmaktır.

Vizyon

Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaşımları da tahlil eden, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, alanında öncü bir fakülte olabilmektir.

İletişim

İlahiyat Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Konyaaltı – Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 227 44 58
Tel: 0 242 227 44 96