İdari Personel
GÖREVİ/BİRİMİ PERSONEL ADI SOYADI DAHİLİ NO E-POSTA
FAKÜLTE SEKRETERİ Mustafa  KESKİN  6899 mustafakeskin@akdeniz.edu.tr
ÖZEL KALEM Ulaş SAĞLAM 6888 ulassaglam@akdeniz.edu.tr
İDARİ VE MALİ İŞLER İbrahim ERGUN 6887 iergun@akdeniz.edu.tr
BÖLÜMLER YAZI İŞLERİ Süleyman  KAL 3451 sukal@akdeniz.edu.tr
YAZI İŞLERİ VE PERSONEL İsmail  ALKAN 6882 ismailalkan@akdeniz.edu.tr
ÖĞRENCİ İŞLERİ Hürmüz EROL KOPLAY 6885 herol@akdeniz.edu.tr
ÖĞRENCİ İŞLERİ Mustafa KORKMAZ 3407 mustafakorkmaz@akdeniz.edu.tr
KÜTÜPHANE Firdevs BAĞCI 3455 firdevsbagci@akdeniz.edu.tr
TEKNİSYEN Ali KIZILSERT 3443 alikizilsert@akdeniz.edu.tr
DESTEK HİZMETLERİ (ÇAY OCAĞI) Neriman YILDIZ 3420  
DESTEK HİZMETLERİ Mahmut  YILDIRAY  
DESTEK HİZMETLERİ Meryem  KAYA  
DESTEK HİZMETLERİ Veysel KAYA
GÜVENLİK  (A)   3474  
GÜVENLİK  (B) 3475
KANTİN   3079  

Akdeniz Üniversitesi Telefon Rehberi İçin Tıklayınız…

Misyon

İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, ülkemizin ve dünyamızın dinî ve ahlâkî nitelikli ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üretmek,nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek, mensuplarına sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, kimliğimizi belirleyen değerlerimizi sadece korumakla yetinmeyip aynı zamanda geliştirerek de toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği yapmaktır.

Vizyon

Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaşımları da tahlil eden, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, alanında öncü bir fakülte olabilmektir.

İletişim

İlahiyat Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Konyaaltı – Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 227 44 58
Tel: 0 242 227 44 96