Fakültemizde “Feraiz Semineri” Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Miras Hukuku Semineri

 

273

Kuruluşuna iki yıl önce başlanan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Miras Hukuku-Ferâiz Semineri düzenliyor. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yaman’ın verdiği bilgiye göre ülkemizdeki bütün İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri bu seminere davet edildi. 21 ayrı fakültenin icabet ettiği seminere 38 akademisyen katılıyor. Prof. Dr. Orhan Çeker’in moderatörlüğünde üç gün boyunca, eski hukukumuzda ferâiz olarak bilinen miras problemleri uygulamalı olarak ele alınacak. Mirasçıların kimler olabileceğine, hangi durumlarda bu niteliklerini kaybedeceklerine ve hangi derecedeki mirasçılarla birlikte olduklarında ne oranda miras alabileceklerine, ölünün ardından birkaç kuşak geçtiği halde taksim edilmemiş mal varlığının nasıl değerlendirileceğine dair uygulamalar yapılacak. Bu problemlerin, hâlâ mahkemelerde eski miras hukukuna göre çözümlenmek üzere dava konusu olduğunu ve kendilerine bilirkişi olarak müracaat edildiğini söyleyen Dekan Yaman, ferâiz hukukunun günümüzde unutulmaya yüz tuttuğunu, fakültelerde yeterli ilgiyi bulamadığını ifadeyle bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmek amacıyla bu semineri düzenlediklerini ekledi.

0

Misyon

İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, ülkemizin ve dünyamızın dinî ve ahlâkî nitelikli ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üretmek,nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek, mensuplarına sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, kimliğimizi belirleyen değerlerimizi sadece korumakla yetinmeyip aynı zamanda geliştirerek de toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği yapmaktır.

Vizyon

Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaşımları da tahlil eden, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, alanında öncü bir fakülte olabilmektir.

İletişim

İlahiyat Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Konyaaltı – Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 227 44 58
Tel: 0 242 227 44 96