Tanıtım

1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 14. maddesiyle kurulan Fakültemiz, Kasım 2010 tarihinde resmen teşkilatlanmaya başlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayan Fakültemizde, ilk yıl zorunlu Arapça dil öğretimi verilmektedir. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavını başaran öğrencilerimizin doğrudan birinci sınıfa başlayabilme imkanları bulunmaktadır. 4 yıllık İlahiyat Lisans eğitiminin verildiği Fakültemizin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği İlahiyat alanıyla ilgili çeşitli dersler okutulmaktadır.

Ana misyonumuz yanında Lisans programımızın başlıca amaçları şunlardır:

  • ::. İlahiyat alanına ait hem kuramsal hem uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip olmak,
  • ::. Dinin temel kaynaklarını ve alana ait klasik eserleri okuyup anlayabilmek,
  • ::. Akademik araştırma sevgisine bağlı olarak, kabul edilen yöntemler doğrultusunda bir akademik araştırmayı sonuçlandırabilmek,
  • ::. Edindiği bilgileri, temel kaynaklarla uyumlu olmak kaydıyla yorumlayıp sorgulayabilmek,
  • ::. Dinin temel kaynaklarından edinilen doğru bilgi ile hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt edebilmek,
  • ::. Meslekî uygulama alanlarını tanıyıp belli bir uygulama tecrübesi edinmek,
  • ::. Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip olmak,
  • ::. Toplumsal ve küresel sorunlara duyarlı olmak.

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vâiz, Kur’ân kursu öğreticisi, imam, müezzin; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni ile İmam-Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olma imkânı da bulunmaktadır.

Misyon

İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, ülkemizin ve dünyamızın dinî ve ahlâkî nitelikli ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üretmek,nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek, mensuplarına sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, kimliğimizi belirleyen değerlerimizi sadece korumakla yetinmeyip aynı zamanda geliştirerek de toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği yapmaktır.

Vizyon

Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaşımları da tahlil eden, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, alanında öncü bir fakülte olabilmektir.

İletişim

İlahiyat Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Konyaaltı – Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 227 44 58
Tel: 0 242 227 44 96