Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülü

Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülü Sonuçları (2014)

İlâhiyat alanında yapılan ilmî araştırmaları ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla, Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından 2012 yılından beri her yıl verilmekte olan Akdeniz İlâhiyat Araştırmaları Ödülleri’nin yeni sahipleri belli oldu.

Bu yıl toplam 16 başvurunun yapıldığı ödül için eserler, İlâhiyat alanının saygın isimlerinden oluşan 6 kişilik jüri tarafından konusunun özgünlüğü, araştırma yöntemi, düşünce ve meselelere yaklaşım tarzı, değerlendirme derinliği ve yorumlama düzeyi, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluğu ve yazım üslûbunun niteliği ile alanının klasik ve modern kaynaklarından istifade düzeyi açılarından değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim TURHAN, “Cerh – Ta’dil İlminin Hicrî İlk İki Asırdaki Gelişim Seyri” adlı doktora teziyle birincilik ödülüne lâyık görüldü. İkincilik ödülünü, Şırnak Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut KAYA, “Çağdaş Tefsirlerde İsrailiyata Yaklaşım ve Kitab-ı Mukaddes Bilgileri” isimli doktora teziyle kazandı. İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA da “Hanefî Mezhebi Bağlamında İslâm Hukukunda Küllî Kaideler” başlıklı kitabıyla üçüncülük ödülünü aldı.

Yarışmada ayrıca “Cahiliyye Döneminde Araplar” adlı kitabıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ve “Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbî’de Ahlâkın Kaynağı” isimli kitabıyla Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hümeyra ÖZTURAN mansiyon ödüllerine lâyık bulundu.

İlk üçe girenlerin ödülleri, Fakültemizin 7 Kasım 2014 Cuma günü düzenleyeceği İslâm ve Sanat Sempozyumu’nun açılışında sahiplerine verilmiştir.

Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülü Sonuçları (2013)

İlahiyat alanında yapılan ilmî araştırmaları ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 2012 yılında verilmeye başlanan Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri’nin yeni sahipleri belli oldu.

Kendi alanında bir ilk olan yarışmaya bu yıl 45 eser katıldı. Eserler, İlahiyat alanının saygın isimlerinden oluşan 6 kişilik bir jüri tarafından konusunun özgünlüğü; araştırma yöntemi, düşünce ve meselelere yaklaşım tarzı bakımından İlahiyat alanına katkısı; değerlendirme derinliği ve yorumlama düzeyi; bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluğu ve yazım üslûbunun niteliği ile alanının klasik ve modern kaynaklarından istifade düzeyi açılarından değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Fıkıh Usûlünde Mütekellimîn Yönteminin Delâlet Anlayışı isimli eseriyle Yrd. Doç. Dr. Davut İltaş birincilik ödülüne layık bulundu. İkincilik ödülünü Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik isimli doktora teziyle Dr. Ahmet Aydın, üçüncülük ödülünü ise Tarihsel Süreçte Eş’arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi isimli doktora teziyle Dr. Mehmet Kalaycı aldı. Yarışmada ayrıca Hıristiyan Mistisizmi adlı kitabıyla Doç. Dr. Cengiz Batuk ve Süleymaniye Dârulhadîsi başlıklı tezi ile Mehdin Çiftçi de mansiyon ödüllerine layık bulundu.
Ödüller Kasım ayında yapılması planlanan Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu’nun açılışında sahiplerine verilmiştir.

  Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülü Sonuçları (2012)

İlahiyat alanında yapılan ilmi araştırmaları ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından verilen ‘Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.  Kendi alanında bir ilk olan yarışmaya 45 eser katıldı. Eserler, ilahiyat alanının saygın isimlerinden oluşan 6 kişilik jüri tarafından; özgünlük, düşünce ve meselelere yaklaşım tarzı, ilahiyat alanına katkısı, değerlendirme derinliği ve yorumlama düzeyi, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluğu ve yazım üslubunun niteliği ile alanının klasik ve modern kaynaklarından istifade düzeyi açılarından değerlendirildi.    Yapılan inceleme sonucunda ‘İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler’ isimli eseriyle Doç. Dr. Nuh Arslantaş birinciliğe değer bulundu. ‘Mecusi Geleneğinde Tek Tanrıcılık ve Düalizm İlişkisi’ isimli doktora teziyle Dr. Mehmet Alıcı’nın ikinci olduğu yarışmada üçüncülük ödülünü Yrd. Doç.Dr. Soner Duman ‘Şafii’nin Kıyas Anlayışı’ isimli kitabıyla aldı. Dr. Mustafa Karagöz ‘Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı’, Fatih Turay ise ‘Gazzali’nin Kıyas Anlayışında Münasebe Kavramı’ adlı kitaplarıyla mansiyona layık bulundu.

    Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülünün yanı sıra ailece tatil hediyesi, mansiyon alanlara ise biner lira verilmiştir. Ödüller Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu’nun açılışında sahiplerine verilmiştir.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

0

Misyon

İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, ülkemizin ve dünyamızın dinî ve ahlâkî nitelikli ihtiyaçlarını gözlemleyip onlar için uygun çözümler üretmek,nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek, mensuplarına sistematik, tutarlı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak, kimliğimizi belirleyen değerlerimizi sadece korumakla yetinmeyip aynı zamanda geliştirerek de toplumsal huzurun devamlılığına katkıda bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği yapmaktır.

Vizyon

Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaşımları da tahlil eden, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, alanında öncü bir fakülte olabilmektir.

İletişim

İlahiyat Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Konyaaltı – Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 227 44 58
Tel: 0 242 227 44 96